VILKA VI ÄR

Fjärde Världen handlar om:

- Samer och andra ursprungsfolk över hela världen

- Minoritetsfolk, även i Europa

- Vad vi kan lära av varandras kulturer

- Arbetet mot rasism och krig

- För kulturell mångfald

Den fjärde världen omfattar idag 470-600 miljoner människor beroende på hur man räknar. De finns representerade på alla kontinenter och innefattar bl.a. ursprungsfolken i Nord- Mellan- och Sydamerika, aboriginerna i Australien och Nordeuropas samer. De flesta finns i Syd- och Sydostasien, Stilla havets övärld, Kina, samt Sibirien och Afrika.

Den som först började använda uttrycket "fjärde världen" om ursprungsfolken var George Manuel, shuswap från Kanada. Senare var det antropologer som tog upp begreppet. Begreppet fjärde världen har då och då använts som en beteckning på de stater i tredje världen som har lägst bruttonationalprodukt. Ibland har kvinnornas delkulturer i tredje världen kallats för en fjärde värld, liksom de fattiga i industriländerna.


Muria-gonder i Indien
Muria-gonder i IndienStöd Fjärde Världen / Prenumerera och bli medlem