Ny bok

Hästar, folk och höga herrar

- Hästen i människans hierarkier.


Hästen har alltid varit viktig i alla samhällen där den funnits, hos ursprungsfolken på Nordamerikas prärier, hos vikingarna, hos Centralasiens ryttarnomader och i Antikens stadskulturer. Hästen har både fysisk styrka och symbolvärde. Ett tecken på rikedom och makt. Den blev arbetskraft i vardag och krig.
Men vad händer när hästen blir symbol för maktordningar i hela samhället? Hästens kropp får då uttrycka både hierarki,
klassrelationer, renhets- och tabugränser samt kontakterna med gudavärlden.

Vid spridning av språk och kulturer har hästen spelat en handfast roll. Hästen är dessutom, än i dag, både föda och leverantör av hudar och tagel. I myterna finns hästen
i ett gränsland mellan gudar och människor och mellan kultur och natur. Hästen blir en gränsöverskridare och en förmedlare, mellan vår värld och andras.

Henrik Persson är kulturvetare och verksam inom folkbildningen. 

Kulturdebatt är Föreningen Fjärde Världens skriftserie.

Bok på 192 sidor. Går bra att använda i studiecirklar, har ordförklaringar och diskussionsfrågor på slutet. Eller som läromedel i historia, samhällskunskap och religionskunskap. Går fint att beställa för 212 kr inklusive porto.

Beställ här intill.