DONERA NU

Stöd Fjärde Världens arbete!
 

Vi ger ut tidningen Fjärde Världen, ordnar möten, ger ut annan information och mycket annat. Det mesta medför en del kostnader. Våra inkomster kommer från prenumerationer och ett litet bidrag från Statens kulturråd.

Ekonomin är alltid knapp och om du vill bidra kan du sätta in en valfri summa - stor eller liten - på vårt Plusgirokonto. Skriv Gåva i meddelanderutan.

Fjärde Världens Plusgiro:

479 54 91-2