DONERA NU

Stöd Fjärde Världens arbete!
 

Vi ger ut tidningen Fjärde Världen, ordnar möten, ger ut annan information och mycket annat. 

Det mesta medför en del kostnader. Våra inkomster kommer mest från prenumerationer och gåvor.  

Vill du bidra kan du sätta in en valfri summa - stor eller liten - på vårt Plusgirokonto eller Swisha. Skriv Gåva i meddelanderutan.

Fjärde Världens Plusgiro:

479 54 91-2

Swish

123 566 92 96